Leadership, Thoughts, Books, Writing !
Browsing Tag

Penerapan Kuasa Kepmimpinan

PENERAPAN KUASA DALAM KEPEMIMPINAN

Pengantar Doa Salomo: “…… berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi (memimpin) umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, ……” (I Raja-raja 3:9a)., dan TUHAN Allah menjawab, “………