Leadership, Thoughts, Books, Writing !
Browsing Tag

Panggilan Kepemimpinan

PANGGILAN KEPEMIMPINAN

“Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi (pemimpin) bagi bangsa-bangsa” (Yeremia 1:5).…